Su Sondaj Yöntemleri ve Kriterleri

Günümüz su sondaj çalışmalarında kullanılan iki ana sondaj yöntemi bulunmaktadır. Bunlar;

Döner Sondaj Yöntemi
Döner-Darbeli Sondaj Yöntemi
DÖNER SONDAJ YÖNTEMİ

Baskı (yük) altında dönen bir matkabın kesici dişleri vasıtasıyla formasyonu parçalaması sonucu oluşan formasyon parçalarının bir dolaşım sıvısı (balçık yada su) ile dışarı atılması işlemidir. Döner sondaj yöntemi, basit ve normal delinebilen formasyonların delinmesinde kullanılmaktadır. Bu yöntemde dönme ile koparma işlemi başat olup, ilerleme baskı ve tork aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu yönteme çamurlu sondaj yöntemi de denilmektedir.

1Döner sondaj yöntemi bünyesinde iki alt sondaj yöntemi barındırmaktadır. Bunlar;

A)Düz dolaşımlı basar sondaj yöntemi

Bu yöntemde sondaj sıvısı olarak çoğu zaman balçık kullanılmaktadır. Pompa ile havuzdan alınan sıvı ekip içinden geçerek kuyu duvarı ile takım arasındaki boşluktan yükselir ve kuyu dışarısına çıktıktan sonra kanallar aracılığıyla yine havuza gönderilir.

2-Ters dolaşımlı basar sondaj yöntemi

Bu yöntemde sondaj sıvısı olarak genellikle balçık kullanılır. Havuzdaki çamur, yer çekimi ve kanallar vesilesiyle kuyu ağzına gelir. Takım ile kuyu duvarı arasından kuyu tabanına kadar iner ve kuyuyu doldurduktan sonra matkap deliklerinden ekip içine girer. Takım içine giren bu çamur bir pompa aracılığı ile emilerek yine havuza boşaltılır.

3-DÖNER-DARBELİ SONDAJ YÖNTEMİ

Darbe ve baskı (yük) altında ,düşük hızda dönen bir matkabın dişleri ile formasyonu parçalaması ile oluşan formasyon kırıntılarının hava aracılığıyla kuyu dışarısına atılması işlemidir. Döner-darbeli sondaj yöntemi çoğu zaman zor, oldukça zor ve aşırı zor delinebilen formasyonların delinmesinde kullanılmaktadır. Bu yöntemde darbe ile parçalama işlemi egemen olup, ilerleme darbe ve dönme aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu yönteme havalı sondaj yöntemi de denilmektedir.